Nudimo širok spektar usluga

RENT-A-REP
RENT-A-MED-REP
PROMOCTIONS
SOCIAL MEDIA MARKETING ECOMMERCE
EVENT MANAGEMENT CONGRESSES
RENT-A-REP
RENT-A-MED-REP
PROMOTIONS

PAKETI – VRSTA USLUGA

MARKETING mjesečna podrška 1/2x

MARKETING mjesečna podrška 2/5x

MARKETING mjesečna podrška 3/10x

 • Mjesečno upravljanje Facebook i Instagram stranicom
 • Pisanje i osmišljavanje objava vezanih za proizvode (statusi, fotografije, GIFovi i obrada video sadržaja)
 • Odgovaranje na upite kupaca od ponedjeljka do nedjelje i preusmjeravanje na službeni email ili mobitel u slučaju dodatnih upita
 • Izrada vizualnog identiteta (cover, profil pic, oglasi, vizuali)
 • DVIJE kreativne objave tjedno na Facebooku i na Instagramu + objava 1 Instagram storya
 • Kreiranje i postavljanje promocija za objave, te postavljanje i vođenje oglašivačkih kampanja (buđet u dogovoru sa klijentom se posebno naplaćuje)
 • Mjesečno upravljanje Facebook i Instagram stranicom
 • Pisanje i osmišljavanje objava vezanih za proizvode (statusi, fotografije, GIFovi i obrada video sadržaja)
 • Odgovaranje na upite kupaca od ponedjeljka i nedjelje i preusmjeravanje na službeni email ili mobitel u slučaju dodatnih upita
 • Izrada vizualnog identiteta (cover, profil pic, oglasi, vizuali)
 • PET kreativnih objava tjedno na Facebooku i na Instagramu + objava 3 Instagram storya
 • Kreiranje i postavljanje promocija za objave, te postavljanje i vođenje oglašivačkih kampanja (buđet u dogovoru sa klijentom se posebno naplaćuje)
 • Mjesečno upravljanje Facebook i Instagram stranicom
 • Pisanje i osmišljavanje objava vezanih za proizvode (statusi, fotografije, GIFovi i obrada video sadržaja)
 • Odgovaranje na upite kupaca od ponedjeljka do nedjelje i preusmjeravanje na službeni email ili mobitel u slučaju dodatnih upita
 • Izrada vizualnog identiteta (cover, profil pic, oglasi, vizuali)
 • DESET kreativnih objava tjedno na Facebooku i na Instagramu + objava 7 Instagram storya
 • Kreiranje i postavljanje promocija za objave, te postavljanje i vođenje oglašivačkih kampanja (buđet u dogovoru sa klijentom se posebno naplaćuje)

Otvaranje i postavljanje društvenih mreža FB i Instagram

 • Grafička izrada bannera, covera za web i Facebook

Mjesečna podrška: Ecommerce

 • Google Ads

Postavljanje i vođenje kampanje, analiza konkurencije

 • Optimiziranje Google Ads kampanje

Mjesečni analitički izvještaj o uspješnosti

 • [Buđet se u dogovoru sa klijentom dodatno naplaćuje]

Newsletter / e-mail kampanja

 • Osmišljavanje i distribucija newslettera na odabrane e-mail adrese

Dizajn promo materijala

 • Dizajn vizitki, memoranduma, plakata, letaka, brošura, koverti i svih ostalih promo materijala sa postojećim logotipom

Izrada logotipa i vizualnog identiteta

 • Konzultacije

Rent – a – rep usluga (ljekarne, liječnici, zdravstvene ustanove, kozmetički saloni, suradnici)

 • Organizacija evenata, predavanja, kongresa, promocija

Promocija u ljekarnama, specijaliziranim trgovinama, trgovačkim centrima, štandovima

SEO paket – OPTIMIZACIJA ZA TRAŽILICE

 • Prijava na katologe
 • Prijava na tražilice
 • Optimizacija sadržaja
 • Istraživanje i definiranje strategije
 • Mjesečni izvještaj o SEO aktivnostima

TROŠAK SATA RADA : 220,00 kn

Business Consultation

We provide varied kinds of business consultations on different questions.

Investment

Our services have the power to enhance transparency, maximize liquidity and mitigate risks

Anti-Crisis

This service includes your business analysis, and financial planning.

Marketing Research

This service includes marketing research, analysis and creating marketing plan.

Startups

We provide startuppers with all needed assistance in financial, legal and other issues.

Legal Consultation

If you have questions or any issues regarding business law this option is for you.